Rannóg na bhFiontar Meánmhéide

Ba chóir do cháiníocóirí na sonraí teagmhála a úsáid le haghaidh fiosruithe maidir le Rannóg na bhFiontar Meánmhéide sna réimsí seo a leanas:

  • Tógáil
  • Cuntasaíocht, Dlí agus Daoine Aonair Ardioncaim
  • Déantúsaíocht
  • Mórdhíol
  • Mótair, Iompar agus Fóntais
  • Talmhaíocht, Sláinte agus Turasóireacht
  • TF, Eolaíocht agus Airgeadas
  • Riarachán Poiblí
  • Neamhchónaitheoirí agus Trádáil ar Líne
  • Miondíol.

An bealach is tapúla, is éasca agus is slán le do chúrsaí cánach a bhainistiú ná lenár seirbhísí ar líne.

Cuir isteach d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) nó Uimhir Tagartha Cánach (UTC) an cháis a bhfuil tú ag déanamh fiosrúcháin faoi.

UPSP nó Uimhir Tagartha Cánach

Céard is UPSP ann?

Céard is Uimhir Tagartha Cánach ann?