Rannóg na bhFiontar Meánmhéide

Ba chóir do cháiníocóirí na sonraí teagmhála a úsáid le haghaidh fiosruithe maidir le Rannóg na bhFiontar Meánmhéide sna réimsí seo a leanas:

  • Tógáil.
  • Cuntasaíocht, Dlí agus Daoine Aonair Ardioncaim.
  • Déantúsaíocht.
  • Mórdhíol.
  • Mótair, Iompar agus Fóntais.
  • Talmhaíocht, Sláinte agus Turasóireacht.
  • TF, Eolaíocht agus Airgeadas.
  • Riarachán Poiblí.
  • Neamhchónaitheoirí agus Trádáil ar Líne.
  • Miondíol.

An bealach is tapúla, is éasca agus is slán le do chúrsaí cánach a bhainistiú ná lenár seirbhísí ar líne.

Cuir isteach d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) nó Uimhir Tagartha Cánach an cháis a bhfuil tú ag déanamh fiosrúcháin faoi.

UPSP nó Uimhir Tagartha Cánach

Céard is UPSP ann?

Céard is Uimhir Tagartha Cánach ann?