Aonad Náisiúnta Cánach Fáltas Caipitiúil (CFC) Chaipitiúla

Ní mór na sonraí teagmhála léirithe thíos a úsáid le fiosruithe maidir le CFC, lena n-áirítear bronntanais nó oidhreachtaí. 

Tá ár n-oifigí poiblí dúnta go dtí go bhfógraítear a mhalairt. An bealach is tapúla agus is éasca chun do chúrsaí cánach a bhainistiú ná lenár seirbhísí ar líne atá ar fáil ar ROS nó moChúrsaí .

Fón

01 738 3673

Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Línte fóin ar oscailt: 09.30 go 13.30 (Luan go hAoine).


Seoladh poist

Aonad Eolais Náisiúnta don Cháin Fáltas Caipitiúil
Ceantar ÍMAT Lár na Cathrach/Tuaisceart na Cathrach
Lároifig Faisnéise na gCoimisinéirí Ioncaim
Sráid na hArdeaglaise
Baile Átha Cliath 1
D01 DC78.  

Oifig Poiblí CFC

Mura bhfuil tú in ann ár seirbhísí ar líne a úsáid, féadtar cuairt a thabhairt orainn ag an seoladh thuas ó Luan go hAoine idir:

  • 10.00 go 12.30
  • 14.30 go 16.00.