Aonad Náisiúnta don Cháin Fáltas Caipitiúil (CFC)

Ní mór na sonraí teagmhála léirithe thíos a úsáid le fiosruithe maidir le CFC, lena n-áirítear bronntanais nó oidhreachtaí.

An bealach is tapúla agus is éasca chun do chúrsaí cánach a bhainistiú ná lenár seirbhísí ar líne atá ar fáil ar ROSmoChúrsaí .

Fón

01 738 3673

Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Línte fóin ar oscailt: 09.30 go 13.30 (Luan go hAoine).

Seoladh poist

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
An tAonad um Cháin Fháltas Caipitiúil
9/15 Sráid Uí Chonaill Uachtair
Baile Átha Cliath 1
D01 YT32.

Seirbhís Coinne na gCoimisinéirí Ioncaim

Mura bhfuil tú in ann ár seirbhísí ar líne a úsáid, féadfaidh tú coinne fhíorúil nó i bpearsa a iarraidh trí theagmháil a dhéanamh linn ar ár seirbhís fóin le haghaidh Coinní ag 01 7383660.

Uaireanta oscailte fóin: 09:30 go dtí 13:30 (ó Luan go hAoine).