Aonad Náisiúnta Cánach Fáltas Caipitiúil (CFC) Chaipitiúla

Ní mór na sonraí teagmhála léirithe thíos a úsáid le fiosruithe maidir le CFC, lena n-áirítear bronntanais nó oidhreachtaí. 


Fón

01 738 3673

Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Línte fóin ar oscailt: 09.30 go 16.00 (Luan go hAoine). 


Seoladh poist

Aonad Eolais Náisiúnta don Cháin Fáltas Caipitiúil
Ceantar ÍMAT Lár na Cathrach/Tuaisceart na Cathrach
Lároifig Faisnéise na gCoimisinéirí Ioncaim
Sráid na hArdeaglaise
Baile Átha Cliath 1
D01 DC78.  

Oifig Poiblí CFC

Mura bhfuil tú in ann ár seirbhísí ar líne a úsáid, féadtar cuairt a thabhairt orainn ag an seoladh thuas ó Luan go hAoine idir:

  • 10.00 go 12.30
  • 14.30 go 16.00.