Aonad Faisnéise Náisiúnta do Cháin ar Fháltais Chaipitiúla

Ní mór na sonraí teagmhála léirithe thíos a úsáid le fiosruithe maidir le CFC, lena n-áirítear bronntanais nó oidhreachtaí. 

Fón

01 738 3673

1890 201 104

Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Línte fóin ar oscailt: 10:00 go 12.30 Luan go hAoine. 

Seoladh poist

Aonad Eolais Náisiúnta don Cháin Fáltas Caipitiúil

Ceantar ÍMAT Lár na Cathrach/Tuaisceart na Cathrach

Lároifig Faisnéise na gCoimisinéirí Ioncaim

Sráid na hArdeaglaise

Baile Átha Cliath 1

D01 DC77.