Oifig Náisiúnta na gCeadúnas Máil

Ní mór na sonraí teagmhála léirithe thíos a úsáid le fiosruithe maidir le Ceadúnais Mháil. 


Fón

01 738 3640


Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Línte fóin ar oscailt: 09.30 go 13.30 (Luan go hAoine).
 

Ríomhphost

exciselicences@revenue.ie 


Seoladh poist

Oifig Náisiúnta Ceadúnais Máil
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Sráid Áine
Co. Loch Garman
Y35 E29K.