ÍMAT - Líne chabhrach Poist agus Pinsin

Ba chóir na sonraí teagmhála a úsáid le haghaidh fiosruithe maidir le ÍMAT. Tabhair do d’aire gurb é an bealach is éasca agus is tapúla do chúrsaí cánach a bhainistiú ná trí úsáid a bhaint as ár seirbhísí ar líne.

Tá ár n-oifigí poiblí dúnta go dtí go bhfógraítear a mhalairt. An bealach is tapúla agus is éasca chun do chúrsaí cánach a bhainistiú ná lenár seirbhísí ar líne moChúrsaí.

Mura bhfuil tú in ann ár seirbhísí ar líne a úsáid, agus go dteastaíonn uait coinne aghaidh ar aghaidh a bheith agat linn, féadfaidh tú coinne fhíorúil (físeán) a dhéanamh linn.

Cuir isteach d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) nó Uimhir Tagartha Cánach (UTC) an cháis a bhfuil tú ag déanamh fiosrúcháin faoi.

UPSP nó Uimhir Tagartha Cánach

Cad is UPSP ann?

Cad is uimhir thagartha cánach ann?