Ionad Uileghnó (ar a dtugtaí Mion-Ionad Uileghnó roimhe seo)

Ba chóir na sonraí teagmhála a léirítear thíos a úsáid d’fhiosruithe a bhaineann le Scéimeanna Ionad Uileghnó.


Fón

042 9353340

Uaireanta oscailte: 09.00 go 17.00 (Luan go hAoine).

 

M'Fhiosruithe

Bain úsáid as an tseirbhís slándála ‘M’Fhiosruithe’ agus roghnaigh CFCI, ansin roghnaigh an chatagóir Ionad Uileghnó CBL.

Ríomhphost

ossnsd@revenue.ie

Seoladh poist

An tAonad um Ionad Uileghnó CBL 
CFCI
Rannóg na gCánacha Pearsanta
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Oifigí Rialtais
Ionad na Mílaoise
Dún Dealgan
Co. Lú
A91 PP5W.