Ionad Uileghnó (ar a dtugtaí Mion-Ionad Uileghnó roimhe seo)

Ba chóir na sonraí teagmhála a léirítear thíos a úsáid d’fhiosruithe a bhaineann le Scéimeanna Ionad Uileghnó.


Fón

01 7383652

 

M'Fhiosruithe

Bain úsáid as an tseirbhís slándála ‘M’Fhiosruithe’ agus roghnaigh CFCI, ansin roghnaigh an chatagóir Ionad Uileghnó CBL.

Ríomhphost

ossnsd@revenue.ie

Seoladh poist

An tAonad um Ionad Uileghnó CBL 
CFCI
Rannóg na gCánacha Pearsanta
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
14/15 Sráid Uí Chonaill Uachtair
Baile Átha Cliath 1
D01 YT32