Cáin Chláraithe Feithiclí (CCF)

Bailíonn an tSeirbhís Náisiúnta Tástála Carranna (SNTC) muirir CCF (agus dliteanas cánach eile maidir le feithiclí) ar son na gCoimisinéirí Ioncaim. Ní mór fiosruithe ginearálta maidir le CCF a dhéanamh leis an SNTC nó d’ionad áitiúil NTC.

Dá réir sin, ní fhéadfar feithicil a clárú a thuilleadh ag oifig phoiblí na gCoimisinéirí Ioncaim. Ina ionad sin, ní mór an feithicil a thógáil chuig Ionad SNTC le haghaidh clárú. Tá tuilleadh eolais ar fáil ag Guide to Vehicle Registration Tax (VRT).

Ní mór na sonraí teagmhála léirithe thíos a úsáid le fiosruithe maidir leis an méid seo:

  • iarratais maidir le haistriú cónaitheachta
  • díolúintí i leith oidhreachta
  • díolúintí sealadach
  • Achomhairc CCF céim 2.  

Sonraí teagmhála

Aimsigh na sonraí teagmhála le haghaidh d’fhiosrú tríd an réimse cuí a roghnú ón liosta thíos.

Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Seoladh 1Seoladh 2Seoladh 3ContaeEircodeUimhir Fhóin
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Chill Mhantáin An Chéad Urlár, Teach Naomh Eoin Baile Átha Cliath 24 D24DK26 016316500
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Réigiún Bhaile Átha Cliath Teach Naomh Eoin Baile Átha Cliath 24 D24DK26   014149705
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Chill Chainnigh Oifigí Rialtais Cill Chainnigh R95PPF8 0567783700
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Chill Dara Bóthar Chaisleán an Chomair Cill Dara R14FE81 0598643200
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Chorcaí Thoir Áras na gCoimisinéirí Ioncaim Corcaigh T23W922 0216027000
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Dhún na nGall Oifigí an Rialtais Dún na nGall F92K335 0749169400
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Chontae na Gaillimhe Geata na Cathrach Gaillimh H91W26K 091547700
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Ceantar Cánach na hIarmhí

/ Uíbh Fhailí

Oifigí an Rialtais Iarmhí N37E8C8 0906421800
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Loch Garman Oifigí Rialtais Loch Garman R95PPF8 0539149300
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Ceantar Cánach Lú

Oifigí an Rialtais A91PP5W 0429353700
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Mhaigh Eo Teach Mhíchíl Mhic Dhaibhéid Maigh Eo F23 E431 0949037000
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach na Mí Foirgnimh na Mainistreach An Mhí C15 KXV0 0469033600
Office of the Revenue Commissioners

Ceantar Cánach an Chabháin

/ Muineacháin

Foirgnimh M:TEK II Muineachán H18YH59 04762100
Oifig na gCoimisinéirí Ioncai Ceantar Cánach Phort Láirge Oifigí Rialtais Port Láirge X91P04E 051862100
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Shligigh Oifigí an Rialtais Sligeach F91 V83R 0719148600
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Ceantar Cánach Thiobraid Árann Oifigí Rialtais Tiobraid Árann E41HE16 050459500