Cáin Chláraithe Feithiclí (CCF)

Bailíonn an tSeirbhís Náisiúnta Tástála Carranna (SNTC) muirir CCF (agus dliteanas cánach eile maidir le feithiclí) ar son na gCoimisinéirí Ioncaim. Ba chóir fiosruithe ginearálta maidir le CCF a dhéanamh leis an SNTC nó le d’ionad áitiúil NTC.

Dá réir sin, ní fhéadtar feithicil a clárú a thuilleadh ag oifig phoiblí na gCoimisinéirí Ioncaim. Ina áit sin, ní mór an fheithicil a thabhairt chuig Ionad SNTC lena clárú. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar Treoir maidir leis an gCáin Cláraithe Feithiclí (CCF)

Ní mór na sonraí teagmhála léirithe thíos a úsáid le fiosruithe maidir leis an méid seo:

  • iarratais maidir le haistriú cónaitheachta
  • díolúintí i leith oidhreachta
  • díolúintí sealadacha
  • Achomhairc CCF céim a dó.

Sonraí teagmhála

Aimsigh na sonraí teagmhála le haghaidh d’fhiosrú tríd an réimse cuí a roghnú ón liosta thíos.

Tabhair do d'aire: Ní mór iarratais ar Aistriú Cónaitheachta ó Bhaile Átha Cliath a sheoladh chuig oifig na gCoimisinéirí Ioncaim i gCorcaigh.

Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Seoladh 1Seoladh 2Seoladh 3ContaeEircodeUimhir Fóin
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Teach Naomh Eoin

An tSráid Ard, Tamhlacht

Baile Átha Cliath 24 D24DK26 014149705
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Oifigí Rialtais Bóthar an Spá, Trá Lí Ciarraí V92T9TW 0667161108
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Oifigí Rialtais Bóthar Hebron Cill Chainnigh R95PPF8 0567783700
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Oifigí an Rialtais Campas Gnó Bhaile Átha Í Cill Dara R14FE81 0598643200
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Oifigí an Rialtais An Mhuiríoch Cill Mhantáin A67K039 016316500
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Oifigí an Rialtais Áras na gCoimisinéirí Ioncaim Corcaigh T23W922 021-6027066
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Oifigí an Rialtais An Bóthar Ard, Leitir Ceanainn Dún na nGall F92K335 0749169400
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Geata na Cathrach Faiche an Aonaigh Gaillimh H91W26K 091547700
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Oifigí an Rialtais

Sráid an Phiarsaigh,

Baile Átha Luain

Iarmhí N37E8C8 0906421800
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Oifigí Rialtais Sráid Áine Loch Garman R95PPF8 0539149300
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Oifigí an Rialtais

Ionad na Mílaoise,

Dún Dealgan

A91PP5W 0429353700
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Oifigí an Rialtais

Teach an tSáirséalaigh,

Sráid Phroinséis

Luimneach V94 R972 061 488556
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Oifigí an Rialtais Teach Mhíchíl Mhic Dhaibhéid Maigh Eo F23 E431 0949037000
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Oifigí an Rialtais Foirgnimh na Mainistreach An Mhí C15 KXV0 0469033600
Office of the Revenue Commissioners Oifigí an Rialtais Foirgnimh M:TEK II Muineachán H18YH59 04762100
Oifig na gCoimisinéirí Ioncai Oifigí Rialtais An Gleann Port Láirge X91P04E 051862100
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Oifigí an Rialtais Bóthar an Chrainn Mhóir Sligeach F91 V83R 0719148600
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Oifigí an Rialtais Sráid an Bhóthair, Durlas Tiobraid Árann E41HE16 050459500