VIES, Intrastat, Cúnamh Frithpháirteach

Ba chóir d’iompórtálaithe agus easpórtálaithe na sonraí teagmhála léirithe thíos a úsáid le haghaidh fiosruithe maidir le VIES, Intrastat nó Cúnamh Frithpháirteach.


Fón

042 9353700

Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.


Ríomhphost

Bain úsáid as an seirbhís slán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil in moChúrsaí nó ROS.

Mura bhfuil tú cláraithe le haghaidh moChúrsaí nó ROS bain úsáid as vimahelp@revenue.ie


Seoladh poist

VIES, Intrastat, Cúnamh Frithpháirteach (VIMA)
Oifigí an Rialtais
Ionad na Mílaoise
Dún Dealgan
Contae Lú
A91 PP5W.