VIES, Intrastat, Cúnamh Frithpháirteach

Ba chóir d’iompórtálaithe agus easpórtálaithe na sonraí teagmhála léirithe thíos a úsáid le haghaidh fiosruithe maidir le VIES, Intrastat nó Cúnamh Frithpháirteach. 


Fón

042 9353700

Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.  


Ríomhphost

vimahelp@revenue.ie 


Seoladh poist

VIES, Intrastat, Cúnamh Frithpháirteach (VIMA)
Oifigí an Rialtais
Ionad na Mílaoise
Dún Dealgan
Contae Lú
A91 PP5W.