VIES, Intrastat, Cúnamh Frithpháirteach

Ba chóir d’iompórtálaithe agus easpórtálaithe na sonraí teagmhála léirithe thíos a úsáid le haghaidh fiosruithe maidir le VIES, Intrastat nó Cúnamh Frithpháirteach.

Fón

01 7383653

Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Uaireanta oscailte: 09.30 go 13.30 (Luan go hAoine).

Ríomhphost

Bain úsáid as an seirbhís slán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil in moChúrsaí nó ROS.

Mura bhfuil tú cláraithe le haghaidh moChúrsaí nó ROS bain úsáid as vimahelp@revenue.ie

Seoladh poist

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Rannóg an Ard-Bhailitheora
Teach an tSáirséalaigh
Sráid Phroinséis
Luimneach
V94 R972.