An Mol Lárnach Imréitigh

Ba chóir na sonraí teagmhála léirithe thíos a úsáid le haghaidh fiosruithe maidir le:

 • Dearbhuithe tríd an mbealach buí i gcás iompórtálacha agus easpórtálacha.


Fón

01 881 6301


Línte fóin ar oscailt: 08.00 go 17.45 (Luan go hAoine).

Ríomhphost

Is é M’Fhiosruithe an modh teagmhála caighdeánach le doiciméid tacaíochta a thíolacadh i leith dearbhuithe tríd an mbealach buí.

Bain úsáid as an tseirbhís shlán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil in moChúrsaí nó ROS:

 • Sínigh isteach ar M’Fhiosruithe
 • Roghnaigh ‘Cuir Fiosrú Nua Leis’
 • Sa rannán ‘Baineann m’Fhiosrú le’, roghnaigh ‘Custaim’.
 • Sa rannán ‘Níos Beaichte’:
  • roghnaigh Dearbhú Custam (Buí)
  • cuir isteach uimhir MRN (uimhir tagartha gluaiseachta) cásíogair 18 ndigit in ‘Mo Thagairt’
 • Ná cuir seoltaí ríomhphoist ná faisnéis eile sa réimse “Faoi chúram”
 • Sa réimse ‘Sonraí an Fhiosraithe’ cuir isteach uimhir bille aeriompair nó bille luchta le huimhir na míre

Ceangail gach doiciméad tacaíochta iarrtha leis agus déan iad a thíolacadh. 

Le haghaidh gach fiosrú eile, bain úsáid as CustomsClearanceQuery@revenue.ie Tabhair do d’aire nach bhfuil na Coimisinéirí Ioncaim in ann dearbhú a thabhairt ar shlándáil sonraí pearsanta agus íogair a sheoltar i ngnáth-théacs trí ríomhphost caighdéanach.


Seoladh Poist

An Mol Lárnach Imréitigh
Oifigí an Rialtais
Bóthar Naomh Conlan
An tAonach
Contae Thiobraid Árann
E45 T611.