Calafort Bhaile Átha Cliath

Fón

01 877 6400

Seoladh poist

Seirbhís Custam na gCoimisinéirí Ioncaim

Teach Nua na gCustam

Bóthar an Phromanáid

Baile Átha Cliath 3

D03 W2T9

 

Ríomhphost

Ba chóir fiosruithe uile a chur chuig na Coimisinéirí Ioncaim ag úsáid M’Fhiosruithe, a gheofar i moChúrsaí  nó ROS. Tá breis eolais ar na seirbhísí seo ar líne, lena n-áirítear conas clárú le ROS nó moChúrsaí le fáil ar shuíomh gréasáin na gCoimisinéirí.