Tacaíocht Theicniúil, Córais agus Cuntasaíocht r-Chustam

Ba chóir na sonraí teagmhála thíos a úsáid le haghaidh fiosruithe maidir le:

 • CIU (dearbhuithe iompórtála)
 • AEP (dearbhuithe easpórtála)
 • Córas um Chlárú agus Aithint Oibreoirí Eacnamaíochta (EORI)
 • Córas Leictreonach Lastliosta (EMS) d’easpórtálacha
 • Córas um Idirthurais (CNRI)
 • Córas Rialaithe Iompórtálacha (ICS)
 • cuntais ríomh-Chustam (airgead tirim agus íocaíochtaí Iarchurtha)
 • Córas Cinnteoireachta Custam (CCC).

Tá seirbhísí fóin ar fáil ar bhonn teoranta mar thoradh ar phaindéim COVID-19. Moltar go ndéantar teagmháil trí ríomhphoist – sonraí thíos.

Fón

01 738 3677

D'fhéadfadh táillí glaonna a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Uaireanta oscailte fóin: 09.00 go 14.00 (Luan go hAoine).

 

Ríomhphost

Bain úsáid as an tseirbhís shlán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil trí moChúrsaí nó ROS:

 • sínigh isteach ar M’Fhiosruithe
 • roghnaigh ‘Cuir Fiosrú Nua Leis’
 • sa rannán 'Baineann m’Fhiosrú le’, cuir isteach 'Custaim':
  sa rannán 'Níos Beaichte’,
  • cuir isteach ‘r-Chustaim – Fiosrú Córais’ i gcás fiosruithe a bhaineann le AEP (Dearbhuithe Iompórtála & Easpórtála), EORI, EMS, NCTS, ICS agus DFC,
  • cuir isteach ‘Cuntais ríomh-Chustam’ i gcás fiosruithe a bhaineann le Cuntais Airgid Thirim agus Íocaíochtaí Iarchurtha.

De rogha air seo, bain úsáid as ecustoms@revenue.ieecustomsaccounts@revenue.ie. Tabhair do d’aire nach bhfuil na Coimisinéirí Ioncaim in ann dearbhú a thabhairt ar shlándáil sonraí pearsanta agus íogair a sheoltar i ngnáth-théacs trí ríomhphost caighdéanach.

 

Seoladh poist

Deasc Chabhrach ríomh-Chustam agus Cuntais ríomh-Chustam:
An Rannóg Custam
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Oifigí an Rialtais
Bóthar Chonnláin
An tAonach
Contae Thiobraid Árann
E45 T611.