Calafort Fhainge, Luimneach

Fón

069 24884

069 24885  


Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Línte fóin ar oscailt: 08.00 go 18.00 (Luan go hAoine). 

Facs

069 65580

 

Seoladh poist

Seirbhís Custaim na gCoimisinéirí Ioncaim
Faing
Luimneach
V94 WP73.