Aerfort na Sionainne

Fón

061 775902


Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Línte fóin ar oscailt: 08.00 go 15.00 (Luan go hAoine). 

Ríomhphost

ShannonCargo@revenue.ie


Seoladh poist

Seirbhís Custam na gCoimisinéirí Ioncaim

Aerfort na Sionainne

Contae an Chlár

V14 KC92.