Cosaint Sonraí

Má tá aon fiosruithe agat maidir le Cosaint Sonraí sna Coimisinéirí Ioncaim déan teagmháil linn ach sonraí teagmhála léirithe thíos a úsáid:


Ríomhphoist

dpo@revenue.ie


Seoladh phoist

William Fadden

Bunurlár

Bloc na Croise

Caisleán Bhaile Átha Cliath

Baile Átha Cliath 2

D02 F342.

 

Tabhair do d'aire:

Is é Bill Fadden an t-Oifigeach Cosanta Sonraí ainmnithe sna Coimisinéirí Ioncaim.