Cosaint Sonraí

Má tá aon fiosruithe agat maidir le Cosaint Sonraí sna Coimisinéirí Ioncaim déan teagmháil linn ach sonraí teagmhála léirithe thíos a úsáid:

Ríomhphoist

dataprotection@revenue.ie

 

Seoladh phoist

William Fadden

Bunurlár

Bloc na Croise

Caisleán Bhaile Átha Cliath

Baile Átha Cliath 2

D02 F342.

 

Tabhair do d'aire:

Is é William Fadden an tOifigeach Cosanta Sonraí ainmnithe in Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim.