Cosaint Sonraí

Má tá aon fiosruithe agat maidir le Cosaint Sonraí sna Coimisinéirí Ioncaim déan teagmháil linn ach sonraí teagmhála léirithe thíos a úsáid:

Ríomhphoist

dataprotection@revenue.ie 

Seoladh phoist

Aonad Cosanta Sonraí,

Bunurlár,

Bloc na Croise,

Caisleán Bhaile Átha Cliath

Baile Átha Cliath 2.

D02 F342

 

Tabhair do d'aire: Is é Bill Fadden an t-Oifigeach Cosanta Sonraí ainmnithe sna Coimisinéirí Ioncaim.