Deasc Chabhrach ROS

Ba chóir na sonraí teagmhála thíos a úsáid le haghaidh fiosruithe teicniúla a bhaineann le ROS. 

 

Fón

01 738 3699

Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin. 

 

Línte fóin ar oscailt: 09.00 go 17.00 (Luan go hAoine).  

 

Cuirfidh Deasc Chabhrach Theicniúil ROS na seirbhísí sínte oscailte seo a leanas ar fáil don buaictréimhse Íoc agus Tíolaic Cánach Ioncaim 2022:

 Dé Luain, 14 Samhain 2022 09.00 - 20.00
 Dé Máirt, 15 Samhain 2022 09.00 - 20.00 
 Dé Céadaoin, 16 Samhain 2022 09.00 - 00.00


Ríomhphost

roshelp@revenue.ie


Seoladh poist

Deasc Chabhrach ROS

Áras Mhichíl Mhic Dháibhéid

Bóthar Bhréachmhaí

Caisleán an Bharraigh

Contae Mhaigh Eo

F23 E431.