Líne cabhrach do lucht gnó agus féinmheasúnaithe do neamhchónaitheoirí

Ba chóir na sonraí teagmhála a úsáid le haghaidh fiosruithe maidir le:

  • Cáin Ioncaim (CI).
  • Cáin Chorparáide (CC).
  • Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC).
  • Cáin Bhreisluacha (CBL).
  • Cáin Conarthaí Iomchuí (CCI).
  • Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC).
  • Cáin ar Dheochanna Siúcra-Mhilsithe (CDSM).
  • Clárú le haghaidh cánach.

Is é an bealach is tapúla agus is éasca chun do chúrsaí cánach a bhainistriú ná trínár seirbhísí ar líne.


Fón

00353 1 738 3630


Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Línte fóin ar oscailt: 09.30 go 13.30 (Luain go hAoine).


Ríomhphost

Bain úsáid as an seirbhís slán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil in moChúrsaí nó ROS. 


Seoladh poist

Lároifig Faisnéise na gCoimisinéirí Ioncaim
Sráid na hArdeaglaise
Baile Átha Cliath 1
D01 DC77.