ÍMAT - Líne chabhrach poist agus pinsin do neamhchónaitheoirí

Ba chóir na sonraí teagmhála a úsáid le haghaidh fiosruithe maidir le ÍMAT. Tabhair do d’aire gurb é an bealach is éasca agus is tapúla do chúrsaí cánach a bhainistiú ach úsáid a bhaint as ár seirbhísí ar líne.


Fón

00353 1 738 3636


Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Línte fóin ar oscailt: 09.30 go 16.00 (Luain go hAoine).


Ríomhphost

Bain úsáid as an seirbhís slán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil in moChúrsaí nó ROS. 


Seoladh poist

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
9/15 Sráid Uí Chonaill Uachtarach
Baile Átha Cliath 1.

Oifig Phoiblí – Coinní

Mura bhfuil tú in ann ar seirbhísí ar líne a úsáid, glaoigh ar an uimhir thíos den oifig ar mian leat cuairt a thabhairt uirthi - idir 09.30 agus 16.00 (Luan go hAoine) - chun coinne a dhéanamh.

Líne sheolta 1 Líne sheolta 2 Líne sheolta 3 Contae Eircode Fón
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Lároifig Eolais na gCoimisinéirí Ioncaim Sráid na hArdeaglaise Baile Átha Cliath 1 D01 DC78 01 8655099
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim (ÍMAT Amháin) Teach Naomh Eoin An tSráid Ard, Tamhlacht Baile Átha Cliath 24 D24 T20T 01 4149701
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Oifigí an Rialtais, Bóthar an Spá Trá Lí Ciarraí V92 HYF7 066 7161108
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Oifigí an Rialtais Bóthar Hebron Cill Chainnigh R95 PPF8 056 7783700
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Bóthar na Deastógála An Linn Dubh Corcaigh T23 W922 021 6027056
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Oifigí an Rialtais, An Bóthar Ard Leitir Ceanainn Dún na nGall F92K335 074 9169599
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Geata na Cathrach Faiche an Aonaigh Gaillimh H91 W26K 091 547802
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Oifigí an Rialtais, Sráid an Phiarsaigh Baile Átha Luain Iarmhí N37 E8C8 090 6421901
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Oifigí an Rialtais Sráid Áine Loch Garman Y35E29K 056 7783700
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Oifigí an Rialtais, Ionad na Mílaoise Dún Dealgan A91 PP5W 042 9353780
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Teach na hAbhann Cé Charlotte Luimneach V94 X4D6 061 212840
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Áras Mhichíl Mhic Dháibhéid Caisleán an Bharraigh Maigh Eo F23 E431 094 9034425
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Foirgnimh na Mainistreach Sráid na Mainistreach, An Uaimh C15 KXV0 01 4149701
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Foirgnimh M:TEK II Bóthar Ard Mhacha Muineachán H18 YH59 047 62100
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Oifigí an Rialtais An Gleann Port Láirge X91 P04E 056 7783700
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Oifigí an Rialtais Bóthar an Chrainn Mhóir Sligeach F91 V83R 071 9148620
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Oifigí an Rialtais, Sráid an Bhóthair Durlas Thiobraid Árann E41 HE16 0504 59500

Oifig Phoiblí – Buail Isteach

Mura bhfuil tú in ann ár seirbhísí ar líne nó ár seirbhísí fóin a úsáid, tabhair cuairt ar cheann dár n-oifigí poiblí thíos (Luan go hAoine).

Uaireanta Oscailte Líne sheolta 1 Líne sheolta 2 Contae Eircode Fón
08.30 go 16.00 Lároifig Eolais na gCoimisinéirí Ioncaim Sráid na hArdeaglaise Baile Átha Cliath 1 D01 DC78 01 8655099
09.30 go 16.00 Áras na gCoimisinéirí Ioncaim Bóthar na Deastógála, An Linn Dubh Corcaigh T23 W922 021 6027056
09.30 go 13.00 Geata na Cathrach Faiche an Aonaigh Gaillimh H91 W26K 091 547802
09.30 go 16.00 Teach na hAbhann Cé Charlotte Luimneach V94 X4D6 061 212840
09.30 go 13.00 Oifigí an Rialtais An Gleann Port Láirge X91 P04E 051 862100