Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá COVID-19 (SFSP)

Treoir maidir le hincháilitheacht fostóirí le haghaidh na Scéime Fóirdheontais Shealadaigh Pá COVID-19

Beidh an Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá COVID-19 á hoibriú ag na Coimisinéirí Ioncaim agus cuireann sé ar chumas fostaithe, a bhfuil tionchar ag an bpaindéim ar a bhfostóirí, tacaíochtaí suntasacha a fháil go díreach óna bhfostóirí. Táthar ag súil leis go mbeidh an scéim i bhfeidhm ar feadh 12 sheachtain ó 26 Márta 2020.

Tá an Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá ag teacht in áit na Scéime Aisíocaíochta COVID-19 d’Fhostóirí a bhí ann roimhe agus foráiltear inti do mhéadú suntasach ar an €203 a bhí ar fáil i leith gach íocaíocht do gach fostaí.

Tá léargas ginearálta ar an scéim foilsithe ag na Coimisinéirí Ioncaim, chomh maith le roinnt doiciméad treorach úsáideach. Déanfar na doiciméid seo a thabhairt cothrom le dáta ar bhonn leanúnach:

Ar aghaidh: Treoir d'fhostaithe ÍMAT a bhfuil a bhfostóirí ag baint leas as an Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá (SFSP)