An tionscadal um nua-aoisiú ÍMAT

Achoimre ar na torthaí

Tá plean leathan um rannpháirtíocht geallsealbhóirí curtha ar bun don Nua-Aoisiú ÍMAT.

Tugadh cearlanna agus seisiúin eolais do gheallshealbhóirí éagsúla, lena n-áirítear fostóirí, cuideachtaí agus comhlachtaí ionadaíochta.

Tá glactha le cur chuige comhdhearaidh leis an Payroll Software DevelopersAssociation (PSDA) agus le geallsealbhóirí eile cuí.

Féach ar achoimre ar na torthaí ó gach ceann de na ceardlanna agus de na seisiúin eolais:

Chartered Accountants Ireland (CAI)

Insurance Association

Irish Payroll Association (IPASS)

Irish Tax Institute (ITI)

MyPay

Small Firms Association (SFA)

Payroll Software Developers Association (PSDA)

2017

2018

Service User Group

2019

2020

Oireachtas