Aighneacht chuig an gCoimisiún um Chánachas agus Leas

Ar an 20 Deireadh Fómhair 2021, sheol an Coimisiún um Chánachas agus Leas a chomhairliúchán poiblí Do Fhís, Ár dTodhchaí.

Tá freagra na gCoimisinéirí Ioncaim leagtha amach san Aighneacht chuig an gCoimisiún um Chánachas agus Leas.