Achomharc i leith chomhairliúchán poiblí an Choimisiúin um Achomhairc Chánach

Ar 4 Meán Fómhair 2017, thosaigh an Coimisiún um Achomhairc Chánach comhairliúchán poiblí maidir lena rialacha agus nósanna imeachta.

Tá achoimre ar fhreagra na gCoimisinéirí Ioncaim san Submission to the Consultation on the Rules and Procedures of the Tax Appeals Commission.