An chairt um sheirbhísí do chustaiméirí

Cuirtéis agus tuiscint

Féadfaidh tusa bheith ag súil leis:

  • go gcaithfear leat le cuirtéis agus le tuiscint ar bhealach neamh-idirdhealaitheach agus tú ag plé linn.

Féadaimidne bheith ag súil leis:

  • go gcaithfidh tú le hoifigigh dár gcuid le cuirtéis agus go dtabharfaidh tú gach comhoibriú réasúnach dóibh.

Ar aghaidh: Eolas agus cúnamh