An chairt um sheirbhísí do chustaiméirí

Toimhde an ionracais

Féadfaidh tusa bheith ag súil leis:

  • go gcaithfear leat mar dhuine ionraic sna déileálacha agat linn, mura bhfuil cúis shoiléir a mhalairt a chreidiúint agus faoi réir na freagrachta atá orainn comhlíonadh na ndlíthe cánach agus custam a chinntiú.

Féadaimidne bheith ag súil leis:

  • go ndéileálfaidh tú ar bhealach ionraic leis na Coimisinéirí Ioncaim tríd an gcáin agus an dleacht atá dlite ort a íoc a chur isteach agus gan ach na cearta agus creidmheasanna cánach atá dlite duit a lorg.

Ar aghaidh: Costais um Chomhlíonadh