Tuarascálacha taighde

Léargas ginearálta

Déanann na Coimisinéirí Ioncaim taighde domhain ar réimse leathan ábhar maidir le cánachas, eacnamaíocht, cúrsaí gnó agus eolaíocht iompraíochta. Usáideann ár staitisteoirí agus ár n-eacnamaithe modhanna an-dian chun torthaí láidre agus iontaofa a fháil.

Soláthraítear ar na leathanaigh seo a leanas rochtain ar thuarascálacha ina bhfuil torthaí ar thionscadail taighde atá déanta againn go dtí seo.

Ar aghaidh: Mál agus CBL