Músaem na gCoimisinéirí Ioncaim

  1. Léargas ginearálta
  2. Taispeántais

Taispeántais

Tá dhá mhórthaispeántas á óstáil ag músaem na gCoimisinéirí Ioncaim.

Ceangail - Na Coimisinéirí Ioncaim agus 1916

Pléann “Ceangail - Na Coimisinéirí Ioncaim agus 1916” na comhcheangail idir na Coimisinéirí Ioncaim agus Éirí Amach na Cásca trí shaol beirt fhear neamhchoitianta: Bulmer Hobson agus Mortimer O'Connell

D’oibrigh Bulmer Hobson d’Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim ó 1924-1948. Mar Leas-Stiúrthóir Stampála , rinne sé maoirseacht ar phriontáil:

  • stampaí
  • pasanna
  • dioscaí cánach
  • leabhair phinsin
  • cáipéisí ‘urraithe’ eile.

Státseirbhíseach meán-ghrád ba ea é. Duine den iomaí duine díograiseach ach anaithnid é a chinntigh gur cuireadh gnó an Stáit i bhfeidhm.

Cas an clog ar ais chuig laethanta luatha an fichiú haois agus beidh pictiúr an-difriúil le feiceáil. Idir 1900 agus 1916, bhí Bulmer Hobson mar dhuine de na ardcheannairí náisiúnacha ba mhó tionchar sa tír. Bunaitheoir Na Fianna agus Óglaigh na hÉireann a bhí ann, ba bhall sinsearach de Bhráithreachas Phoblacht na hÉireann é agus smuigléir gunnaí a bhí ann freisin.

In 1914, bhí an tionchar céanna aige i measc náisiúnacha ar nós an Cléireach, Mac Piarais, Mac Diarmuda agus na ceannairí eile a bhfuil dlúthbhaint ag a n-ainmneacha leis an troid neamhspleáchais d’Éirinn.

Laistigh de dhá bhliain, áfach, rinneadh neamhshuim de Bulmer Hobson. Beagnach thar oíche, bhí an duine is fearr ar an taobh istigh ina strainséir. Níor ghlac sé páirt ar bith i dteacht chun cinn Shaorstát Éireann ina dhiaidh sin a bhí beartaithe aige a chur i bhfeidhm roimhe sin.

Le blianta beaga anuas, tá staraithe tar éis tús a chur le hainm Bulmer Hobson a tharrtháil ón anaithne. Tá aitheantas tugtha dá ról lárnach sa bunsraith a ullmhú le haghaidh neamhspleáchais d’Éirinn. Ach tá sé ar mhórán bealaí an réabhlóidí a ndearnadh dearmad air. Bhain sé clú agus cáil amach agus chaill sé go tapa ina dhiaidh sin é, agus is mar gheall air sin atá a scéal ar cheann de na scéalta is suimiúla maidir le hÉirí Amach 1916.

Ar Aoine an Chéasta 1916, d’fhuadaigh baill d’Óglaigh na hÉireann Bulmer Hobson, eagraíocht a bhunaigh sé, chun cosc a chur air an t-éirí amach a stopadh nó cur isteach air. Bhí duine de na fir a bhí á chosaint , Mortimer O’Connell, mar oifigeach Custam agus Mál ag an am.

I ndiaidh dó Hobson a chosaint, throid O'Connell in éineacht lena chomhghleacaithe óglacha i gceantair éagsúla timpeall ar Bhaile Átha Cliath. Gabhadh é ina dhiaidh sin agus cuireadh i ngéibheann é i bhFrongoch na Breataine Bige. Sa blianta ina dhiaidh sin, d’oibrigh sé i nDáil Éireann agus bhí sé mar Chléireach na Dála in 1948.

Stampaí Fioscacha na hÉireann 1922 go dtí Inniu – stair físe

Tugann an taispeántas léargas uathúil dúinn ar stampaí fioscacha - stampaí greamaitheacha agus cabhartha a bhí in úsáid le haghaidh gach sórt ruda, seachas do litreacha agus beartáin a phostáil.

Bhí dlúth bhaint ag na Coimisinéirí Ioncam le táirgeadh agus úsáid stampaí fioscacha ó bunaíodh an oifig in 1923, agus déanann an taispeántas seo ceiliúradh ar an dlúthbhaint fhada sin agus tugann sé sraith iontach stampaí, obair ealaíne agus ábhair gaolmhara le chéile den chéad uair.

Saorchead isteach chuig na taispeántais seo.