Cartlann na dtuarascálacha staitistiúla

Foilseacháin Scortha

Faoisimh áirithe ó cháin mhaoinbhunaithe

Costais ar chaiteachas cánach (creidmheasanna, liúntais agus faoisimh)

Féadtar nuashonruithe ar na figiúirí a tuairiscíodh roimhe seo i gCostais caiteachais chánach (creidmheasanna, liúntais agus faoisimh) agus Faoisimh Áirithe Bunaithe ar Mhaoin a fháil anois san fhoilseachán athbhreithnithe Costais Chaiteachais Chánach.

Cáin Cláraithe Feithiclí

Féadtar teacht ar staitisticí leathnaithe maidir leis an gCáin Cláraithe Feithiclí in Staitisticí Máil.

Cartlann na dtuarascálacha staitistiúla

Tá réimse leathan staitisticí ar fáil freisin ar an Tairseach chun Staitisticí Oifigiúla na hÉireann