Dáileadh ioncaim chomhláin aonair

Statistical Dataset Metadata
HeadingDescription
Title Dáileadh Ioncaim Chomhláin Aonair
Description Is gnách dáiltí ioncaim a fhoilsiú ar bhonn an aonaid cáiníocóra (áit a léirítear lánúineacha pósta agus páirtnéirí sibhialta a roghnaíonn measúnú comhpháirteach mar aon aonad amháin), ach léirítear ar an tábla seo dáileadh an ioncaim chomhláin ar bhonn an cháiníocóra aonair le haghaidh 2016 agus 2017
Publisher Na Coimisinéirí Ioncaim
Contact Point statistics@revenue.ie
Keywords ioncam comhlán, aonad cáiníocóra, bonn cáiníocóra aonair
Publication Frequency Bliantúil
Issue Date 30/07/2018
Date last modified 11/07/2019
Licence Type CC-BY