Cáin Bhreisluacha (CBL)

CBL

Mioneolas staitistiúil ar CBL ar íocaíochtaí agus ar aisíocaíochtaí agus ioncam comhlán araon

Ráiteas Modh

Method Statement for RVA:08 VAT payments and repayments by range of VAT payment/repayment, year and statistic dataset