Staitisticí ar an gCáin Maoine Áitiúil (CMÁ) 2019

eiteashonraí faoi Thacar Sonraí na Staitisticí
CeannteidealCur síos
Teideal Staitisticí ar an gCáin Maoine Áitiúil (CMÁ) 2019
Cur síos Staitisticí éagsúla ar an gCáin Maoine Áitiúil lena n-áirítear briseadh síos de réir údarás áitiúil ag deireadh 2019
Foilsitheoir Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Pointe teagmhála statistics@revenue.ie
Eochairfhocail CMÁ, Sonraí comhlíontachta, 2019, Fáltais Státchiste, Muirear Teaghlaigh, Ráta comhlíontachta, Litreacha comhlíontachta, Luachálacha, Sirriam, Fachtóir Coigeartaithe Áitiúil, Údaráis Áitiúla, CMÁ Bailithe, Maoin Tuairiscithe, Ceatharlach, an Cabhán, an Clár, Cathair Chorcaí, Contae Chorcaí, Dún na nGall, Cathair Bhaile Átha Cliath, Dún Laoghaire-Ráth an Dúin, Fine Gall, Cathair na Gaillimhe, Contae na Gaillimhe, Ciarraí, Cill Dara, Cill Chainnigh, Laois, Liatroim, Cathair agus Contae Luimnigh, an Longfort, Lú, Maigh Eo, an Mhí, Muineachán, Uíbh Fhailí, Ros Comáin, Sligeach, Baile Átha Cliath Theas, Tiobraid Árann, Cathair agus Contae Phort Láirge, an Iarmhí, Loch Garman, Cill Mhantáin, Asbhaint Éigeantach ag an bhFoinse, Díolmhaithe, Dearbhaithe, Iarchurtha, an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Cineálacha Íocaíochta, Cárta Creidmheasa, Cárta Dochair, údarás aonair dochair, Asbhaint ag an bhFoinse, Soláthraí Seirbhíse, Éilimh ar Iarchur nó ar Dhíolúine, Gníomhaíochtaí caithimh aimsire carthanacha, Carthanas, riachtanais speisialta, Comhlacht Poiblí, Maoin taidhleoireachta, Ceannaitheoir Céaduaire, Rátaí tráchtála, Breoiteacht fhadtéarmach, Tithe soghluaiste, neamhúsáidte, Tithe altranais, Damáistithe ag pirít, Duine ar éagumas trom, Eastáit Tithíochta Neamhchríochnaithe, Neamhdhíolta, Seiceadóir, Riarthóir, Caillteanas Airgeadais, Dócmhainneach, Bannaí Luachála, Úinéirí Ilmhaoine
Minicíocht an Fhoilsithe Bliantúil
Dáta Eisiúna 07/01/2020
Dáta an Athraithe Dheireanaigh 07/01/2020
Cineál an Cheadúnais CC-BY