Cáin Mhaoine Áitiúil - Sonraí Treoir Luachála

Cáin Maoine Áitiúil - sonraí treorach luachála

Meiteashonraí faoi Thacar Sonraí na Staitisticí

Ceannteideal

Cur síos

Teideal

Cáin Maoine Áitiúil - sonraí Treorach Luachála

Cur síos

Sa chomhad seo tá na bunsonraí ó fheidhmchlár um Threoir Luachála ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim. Taispeántar sna sonraí seo meánbhandaí luachála do gach Toghroinn sa Stát, códaithe le huimhir aitheantais uathúil (ED_ID) ó bhunachar sonraí Geo-Directory. Tá na sonraí mar an gcéanna leo siúd san fheidhmchlár um Threoir Luachála ar Líne agus sna cáipéisí treoracha. Tá an comhad seo á chur ar fáil chun ligean d’úsáideoirí teicniúla mapála agus Córas Faisnéise Geografaí (GIS) anailís bogearraí a dhéanamh agus treoir luachála na gCoimisinéirí a thaispeáint.

Foilsitheoir

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim.

Pointe teagmhála

statistics@revenue.ie

Eochairfhocail

Toghranna, Córais Faisnéise Geografaí, Treoir luachála na gCoimisinéirí Ioncaim, Árasáin, Leathscoite, scoite, sraithe, bungaló, bandaí maoine, ad-hoc.

Minicíocht an Fhoilsithe

Ad Hoc

Dáta Eisiúna

31/11/2013

Dáta an Athraithe Dheireanaigh

31/11/2013

Cineál an Cheadúnais

CC-BY