Staidreamh na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) (Aibreán 2014)

Meiteashonraí faoi Thacar Sonraí na Staitisticí
CeannteidealCur Síos
Teideal Staitisticí ar an gCáin Maoine Áitiúil (CMÁ) (Aibreán 2014)
Cur Síos Staitisticí éagsúla ar an gCáin Maoine Áitiúil le briseadh síos de réir údarás áitiúil
Foilsitheoir Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim.
Pointe Teagmhála statistics@revenue.ie
Eochairfhocail CMÁ, Sonraí comhlíontachta, 2013, 2014, Fáltais Státchiste, Muirear Teaghlaigh, Ráta comhlíontachta, Litreacha comhlíontachta, Luachálacha, Sirriam, Fachtóir Coigeartaithe Áitiúil, Údaráis Áitiúla, CMÁ Bailithe, Maoin Tuairiscithe, Ceatharlach, an Cabhán, an Clár, Cathair Chorcaí, Contae Chorcaí, Dún na nGall, Cathair Bhaile Átha Cliath, Dún Laoghaire-Ráth an Dúin, Fine Gall, Cathair na Gaillimhe, Contae na Gaillimhe, Ciarraí, Cill Dara, Cill Chainnigh, Laois, Liatroim, Cathair agus Contae Luimnigh, an Longfort, Lú, Maigh Eo, an Mhí, Muineachán, Uíbh Fhailí, Ros Comáin, Sligeach, Baile Átha Cliath Theas, Tiobraid Árann, Cathair agus Contae Phort Láirge, an Iarmhí, Loch Garman, Cill Mhantáin, Asbhaint Éigeantach ag an bhFoinse, Díolmhaithe, Dearbhaithe, Iarchurtha, an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Cineálacha Íocaíochta, Cárta Creidmheasa, Cárta Dochair, údarás aonair dochair, Asbhaint ag an bhFoinse, Soláthraí Seirbhíse, Éilimh ar Iarchur nó ar Dhíolúine, Gníomhaíochtaí caithimh aimsire carthanacha, Carthanas, riachtanais speisialta, Comhlacht Poiblí, Maoin taidhleoireachta, Ceannaitheoir Céaduaire, Rátaí tráchtála, Breoiteacht fhadtéarmach, Tithe soghluaiste, neamhúsáidte, Tithe altranais, Damáistithe ag pirít, Duine ar éagumas trom, Eastáit Tithíochta Neamhchríochnaithe, Neamhdhíolta, Seiceadóir, Riarthóir, Caillteanas Airgeadais, Dócmhainneach, Bannaí Luachála, Úinéirí Ilmhaoine.
Minicíocht an Fhoilsithe Ráithiúil
Dáta Eisiúna 30/04/2014
Dáta an Athraithe Dheireanaigh 30/04/2014
Cineál an Cheadúnais CC-BY