Staitisticí na gCoimisinéirí Ioncaim - scéimeanna formheasta roinnte brabúis d'fhostaithe - Sceideal 11 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

Meiteashonraí faoi thacar sonraí na staitisticí

Ceannteideal

Cur síos

Teideal

Liosta de na scéimeanna roinnte brabúis d'fhostaithe arna bhformheas faoi Chaibidil 1 de Chuid 17, agus Sceideal 11 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

Cur síos

Liosta de na Scéimeanna Roinnte Brabúis d'Fhostaithe arna bhformheas faoi Chaibidil 1 de Chuid 17, agus Sceideal 11 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

Foilsitheoir

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Pointe teagmhála

statistics@revenue.ie

Eochairfhocail

Scéimeanna roinnte brabúis

Minicíocht an fhoilsithe

Bliantúil

Dáta eisiúna

01/01/1983

Dáta an athraithe dheireanaigh

05/10/2018

Cineál an cheadúnais

CC-BY