Comhlachtaí a bhfuil díolúine cánach carthanais acu

Meiteashonraí faoi thacar sonraí na staitisticí

Ceannteideal

Cur síos

Teideal

Díolúine cánach carthanais

Cur síos

Liosta na gcomhlachtaí ar deonaíodh díolúine cánach carthanais dóibh faoi Alt 207 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

Foilsitheoir

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Pointe teagmhála

statistics@revenue.ie

Eochairfhocail

carthanais, faoiseamh ó cháin, díolúintí, cáin ioncaim, cáin chorparáide, cáin fáltas caipitiúil, dleacht stampála, cáin choinneála ar ús taisce, cáin gnóthachan caipitiúil, cáin shiarchoinneálach ar dhíbhinní, alt 207 den acht comhdhlúite cánacha 1997

Minicíocht an Fhoilsithe

Ráithiúil

Dáta eisiúna

01/06/2004

Dáta an athraithe dheireanaigh

14/10/2021

Cineál an cheadúnais

CC-BY