An earnáil feirmeoireachta in Éirinn: Próifíl ó shonraí na gCoimisinéirí Ioncaim

An Earnáil Feirmeoireachta in Éirinn: Próifíl ó Shonraí na gCoimisinéirí Ioncaim.

Ceannteideal

Cur síos

Teideal

An Earnáil Feirmeoireachta in Éirinn: Próifíl ó Shonraí na gCoimisinéirí Ioncaim.

Cur síos

Anailís staitistiúil ar fheirmeoirí ó thuiscint shonraí na gCoimisinéirí Ioncaim. I mí Dheireadh Fómhair 2015, d’fhoilsigh na Coimisinéirí Ioncaim ‘An Earnáil Feirmeoireachta in Éirinn: Próifíl ó Shonraí na gCoimisinéirí Ioncaim’. Léirítear sa tacar sonraí seo nuashonruithe ar na táblaí staitistiúla sa tuairisc bhunaidh le sonraí do 2014, 2015, 2016, 2017 agus 2018 nuair is féidir.

Foilsitheoir

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Pointe teagmhála

statistics@revenue.ie

Eochairfhocail

aois, próifíl, cásanna feirmeoirí, ceatharlach, an cabhán, an clár, corcaigh, dún na ngall, gaillimh, ciarraí, cill dara, cill chainnigh, laois, liatroim, luimneach, an longfort, lú, maigh eo, an mhí, muineachán, uíbh fhailí, ros comáin, sligeach, tiobraid árann, port láirge, an iarmhí, loch garman, cill mhantáin, nace, cáin gnóthachain chaipitiúil, faoiseamh scoir, faoiseamh talmhaíochta, cáin ioncaim, faoisimh, liúntais chaipitiúla, dleacht stampála, cbl, aisíocaíochtaí, tuairisceáin, feirmeoirí óga oilte, faoiseamh gaoil fola, aistrithe neamhchónaitheachta, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Minicíocht an Fhoilsithe

Bliantúil

Dáta Eisiúna

01/10/2015

Dáta an Athraithe Dheireanaigh

14/08/2019

Cineál an Cheadúnais

CC-BY

Ráiteas Modh

Method Statement for the farming sector in Ireland: A Profile from Revenue Data Dataset