Srian ar Dhaoine a bhfuil Ioncam Ard acu – cásanna faoi réir srian iomlán

Meiteashonraí faoi thacar sonraí na staitisticí

Ceannteideal

Cur síos

Teideal

Srian ar Dhaoine a bhfuil Ioncam Ard acu – cásanna faoi réir srian iomlán

Cur síos

Sonraí faoi shaothraithe ardioncaim a raibh ioncam coigeartaithe suas le €500,000 acu do na blianta 2007 go 2009, agus ioncam coigeartaithe suas le €400,000 acu do na blianta 2010 go 2017. (Tábla 2A).

Foilsitheoir

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim.

Pointe teagmhála

statistics@revenue.ie

Eochairfhocail

Líon na gcásanna, raon an ioncaim choigeartaithe, cáin roimh shrian, cáin tar éis srian, cáin bhreise tar éis srian a fheidhmiú, meánráta éifeachtach roimh shrian a fheidhmiú, meánráta éifeachtach tar éis srian a fheidhmiú, cáin lena n-áirítear MSU iníoctha tar éis srian.

Minicíocht an fhoilsithe

Bliantúil

Dáta eisiúna

20/07/2016

Dáta an athraithe dheireanaigh

01/11/2019

Cineál an cheadúnais

CC-BY

Ráiteas Modh

Method Statement for High Income Individuals' Restriction – cases subject to full restriction dataset