Comhlachtaí spóirt a bhfuil díolúine ó cháin acu

Meiteashonraí faoi thacar sonraí na staitisticí
CeannteidealCur síos
Teideal

Comhlachtaí spóirt a bhfuil díolúine ó cháin acu

Cur síos

Liosta na gcomhlachtaí spóirt ar deonaíodh díolúine ó cháin dóibh faoi Alt 235 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

Foilsitheoir

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Pointe teagmhála

statistics@revenue.ie

Eochairfhocail

Comhlachtaí Spóirt, Faoiseamh ó Cháin, Díolúintí, Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide, Cáin, Dleacht Stampála, Cáin Gnóthachan Caipitiúil, Contae, Alt 235 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997

Minicíocht an fhoilsithe

Ráithiúil

Dáta eisiúna

01/06/2004

Dáta an athraithe dheireanaigh

26/06/2020

Cineál an cheadúnais

CC-BY

Ráiteas Modh

Method Statement for sporting bodies with Tax Exemption Dataset