Briseadh síos ar fháltais ón gCáin Fáltas Caipitiúil

Briseadh síos ar fháltais ón gCáin Fáltas Caipitiúil

Briseadh síos ar fháltais ón gCáin Fáltas Caipitiúil

Meiteashonraí faoi thacar sonraí na staitisticí

Ceannteideal

Cur síos

Teideal

Briseadh síos ar fháltais ón gCáin Fáltas Caipitiúil

Cur síos

Briseadh síos stairiúil ar fháltais ón gCáin Fáltas Caipitiúil de réir cineáil

Foilsitheoir

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Pointe teagmhála

statistics@revenue.ie

Eochairfhocail

catagóir, cáin oidhreachta, cáin bhronntanais, cáin lánroghnach, cáin phrobháide, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Minicíocht an fhoilsithe

Bliantúil

Dáta eisiúna

2008

Dáta an athraithe dheireanaigh

04/08/2021

Cineál an cheadúnais

CC-BY

Ráiteas Modh

Method Statement for Breakdown of Capital Acquisition Tax Receipts