Briseadh síos geografach fáltais CFC

Meiteashonraí faoi thacar sonraí na staitisticí

CeannteidealCur síos

Teideal

Briseadh Síos geografach fáltais Cáin Fáltas Caipitiúil

Cur síos

Briseadh síos geografach ar fhigiúirí ón gCáin Fáltas Caipitiúil ó 2011

Foilsitheoir

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim.

Pointe teagmhála

statistics@revenue.ie

Eochairfhocail

cáin oidhreachta, cáin bhronntanais, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 cáiníocóirí, ceatharlach, an cabhán, an clár, corcaigh, dún na ngall, baile átha cliath, gaillimh, ciarraí, cill dara, cill chainnigh, laois, liatroim, luimneach, an longfort, lú, maigh eo, an mhí, muineachán, uíbh fhailí, ros comáin, sligeach, tiobraid árann, port láirge, an iarmhí, loch garman, cill mhantáin, cáin íoctha

Minicíocht an fhoilsithe

Bliantúil

Dáta eisiúna

01/06/2012

Dáta an athraithe dheireanaigh

04/08/2021

Cineál an cheadúnais

CC-BY

Ráiteas Modh

Method Statement for Breakdown of Capital Acquisition Tax Returns (Geographic)