Glanfháltais na gCoimisinéirí Ioncaim de réir contae

Glanfháltais na gCoimisinéirí Ioncaim de réir contae

Glanfháltais na gCoimisinéirí Ioncaim de réir contae

Meiteashonraí faoi thacar sonraí na staitisticí

Ceannteideal

Cur síos

Teideal

Briseadh síos geografach glanfháltais

Cur síos

Briseadh síos ar fháltais chánach de réir contae do bhlianta éagsúla trí úsáid a bhaint as sonraí bailithe cánach

Foilsitheoir

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Pointe teagmhála

statistics@revenue.ie

Eochairfhocail

earnáil, cbl inmheánach, ímat, cáin ioncaim, msu, féinfhostaithe, cáin chorparáide, cáin gnóthachan caipitiúil, ceatharlach, an cabhán, an clár, corcaigh, dún na ngall, baile átha cliath, gaillimh, ciarraí, cill dara, cill chainnigh, laois, liatroim, luimneach, an longfort, lú, maigh eo, an mhí, muineachán, uíbh fhailí, ros comáin, sligeach, tiobraid árann, port láirge, an iarmhí, loch garman, cill mhantáin, eachtrach, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Minicíocht an fhoilsithe

Bliantúil

Dáta eisiúna

01/09/2012     

Dáta an athraithe dheireanaigh

04/08/2020

Cineál an cheadúnais

CC-BY

Ráiteas Modh

Method Statement for Revenue Net Receipts by County