Briseadh síos ar fháltais Dleachta Stampála

Briseadh síos ar fháltais Dleachta Stampála

Briseadh síos ar fháltais Dleachta Stampála

Meiteashonraí faoi thacar sonraí na staitisticí

Ceannteideal

Cur síos

Teideal

Briseadh síos ar fháltais Dleachta Stampála

Cur síos

Briseadh síos stairiúil ar fháltais ón dleacht stampála de réir cineáil

Foilsitheoir

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim.

Pointe teagmhála

statistics@revenue.ie

Eochairfhocail

talamh agus maoin, stoic, scaireanna, dleacht chaipitiúil cuideachtaí, seiceanna, cártái creidmheasa, cártái dochair, cártái UMB, cártái comhcheanailte, polasaithe árachais, tobhach neamhshaoil, tobhach árachais saol, gniomhartha ginearálta, pionóis, tobhach pinsin, tobhach ar arachóirí slaínte, tobhach ar institiúidí airgeadais áirithe, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Minicíocht an fhoilsithe

Bliantúil

Dáta eisiúna

01/06/2008

Dáta an athraithe dheireanaigh

08/04/2021

Cineál an cheadúnais

CC-BY

Ráiteas Modh

Method Statement for Breakdown of Stamp Duty Receipts