Glanfháltais na gCoimisinéirí Ioncaim de réir ceannteideal cánach

Glanfháltais na gCoimisinéirí Ioncaim de réir ceannteideal cánach ar bhonn bliantúil

Glanfháltais na gCoimisinéirí Ioncaim de réir ceannteideal cánach ar bhonn bliantúil

Meiteashonraí faoi thacar sonraí na staitisticí

Ceannteideal

Cur síos

Teideal

Fáltais na gCoimisinéirí Ioncaim de réir ceannteideal cánach

Cur síos

Tábla ar a léirítear glanfháltais de réir ceannteideal cánach do na blianta ó 2003

Foilsitheoir

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Pointe teagmhála

statistics@revenue.ie

Eochairfhocail

custaim, mál, cáin chorparáide, cáin fáltas caipitiúil, cáin gnóthachan caipitiúil, cáin maoine áitiúil, dleachtanna stampála, ímat, sceideal d, cáin shiarchoinneálach ar dhíbhinní, cáin choinneála ar ús taisce, cáin ioncaim iomlán, tobhach ioncaim, muirear sóisialach uilíoch, cbl (iompórtálacha), cbl (inmheánach), tobhach comhshaoil ar mhálaí plaisteacha. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, glanfháltais

Minicíocht an fhoilsithe

Bliantúil

Dáta eisiúna

2004     

Dáta an athraithe dheireanaigh

18/05/2021

Cineál an cheadúnais

CC-BY

Ráiteas Modh

Method Statement for Revenue Receipts by Taxhead Dataset