Costas caiteachas cánach

Meiteashonraí faoi thacar sonraí na staitisticí

Ceannteideal

Cur síos

Teideal

Costas caiteachas cánach 

Cur síos

Léirítear sna sonraí seo an costas measta i dtéarmaí ioncam tarscaoilte chomh maith leis na figiúirí a bhaineann leo siúd a bhain leas as na creidmheasanna cánach agus as na príomhfhaoisimh agus asbhaintí incheadaithe faoi na córais Cánach Ioncaim, Cáin Gnóthachan Caipitiúil, Dleacht Stampála agus CBL.  Cuirtear san áireamh freisin líon na bhfaoiseamh a bhaineann le daoine aonair agus le cuideachtaí, agus clúdaíonn an costas a léirítear i dtaca leis na faoisimh seo Cáin Ioncaim agus Cáin Chorparáide

Foilsitheoir

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim.

Pointe teagmhála

statistics@revenue.ie

Eochairfhocail

costais ar chaiteachas cánach, creidmheasanna, liúntais, faoisimh, cáin, asbhaintí cánach, caiteachas cánach, staitisticí cánach

Minicíocht an fhoilsithe

Bliantúil

Dáta eisiúna

01/06/2005     

Dáta an athraithe dheireanaigh

17/05/2024

Cineál an cheadúnais

CC-BY

Ráiteas Modh

Method Statement - Costs of Tax Expenditures (credits, allowances and reliefs)