Staidreamh Dreasachta le haghaidh Athchóiriú Tí (DAT)

Meiteashonraí faoi thacar sonraí na staitisticí

Ceannteideal

Cur síos

Teideal

Staitisticí ar an Dreasacht Athchóirithe Tí

Cur síos

Staitisticí i dtaca leis an scéim Dreasachta Athchóirithe Tí ar 30 Meán Fómhair 2019

Foilsitheoir

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Pointe teagmhála

statistics@revenue.ie

Eochairfhocail

Dreasacht Athchóirithe Tí, Úinéirí Tí, Luach oibre, Maoin, CBL, Íostairseach, Oibreacha, maoin, Conraitheoirí, Creidmheas cánach, Éilitheoirí, Briseadh síos iomlán, Briseadh síos ar dháileachán, Luach creidmheasa cánach, Síneadh tí, Deisiúcháin ghinearálta, Athchóirithe, Fuinneog ionaid, Cistin, Seomra folctha, Cithfholcadán, Feabhsúcháin en suite, Ceatharlach, An Cabhán, An Clár, Corcaigh, Dún na nGall, Baile Átha Cliath, Gaillimh, Ciarraí, Cill Dara, Cill Chainnigh, Laois, Liatroim, Luimneach, An Longfort, Lú, Maigh Eo, An Mhí, Muineachán, Uíbh Fhailí, Ros Comáin, Sligeach, Tiobraid Árann, Port Láirge, An Iarmhí, Loch Garman, Cill Mhantáin

Minicíocht an fhoilsithe

Ráithiúil 

Dáta eisiúna

01/03/2017

Dáta an athraithe dheireanaigh

04/10/2019

Cineál an cheadúnais

CC-BY

Ráiteas Modh

Method Statement for Home Renovation Incentive (HRI) statistics - monthly 2017 dataset