Staitisticí ar an Dreasacht Athchóirithe Tí 2013–2019

Meiteashonraí faoi thacar sonraí na staitisticí

Ceannteideal

Cur síos

Teideal

Staitisticí ar an Dreasacht Athchóirithe Tí 2013–2019

Cur síos

Staitisticí bliantúla i dtaca le scéim na Dreasachta Athchóirithe Tí

Foilsitheoir

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim.

Pointe teagmhála

statistics@revenue.ie

Eochairfhocail

Dreasacht Athchóirithe Tí, Úinéirí Tí, Luach oibre, Maoin, CBL, Íostairseach, Oibreacha, maoin, Conraitheoirí, Creidmheas cánach, Éilitheoirí, Briseadh síos iomlán, Briseadh síos ar dháileachán, Luach creidmheasa cánach, Síneadh tí, Deisiúcháin ghinearálta, Athchóirithe, Fuinneog ionaid, Cistin, Seomra folctha, Cithfholcadán, Feabhsúcháin en suite, Ceatharlach, An Cabhán, An Clár, Corcaigh, Dún na nGall, Baile Átha Cliath, Gaillimh, Ciarraí, Cill Dara, Cill Chainnigh, Laois, Liatroim, Luimneach, An Longfort, Lú, Maigh Eo, An Mhí, Muineachán, Uíbh Fhailí, Ros Comáin, Sligeach, Tiobraid Árann, Port Láirge, An Iarmhí, Loch Garman, Cill Mhantáin, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Minicíocht an fhoilsithe

Bliantúil

Dáta eisiúna

04/01/2018

Dáta an athraithe dheireanaigh

09/01/2020

Cineál an cheadúnais

CC-BY

Ráiteas Modh

 Method Statement for Home Renovation Incentive (HRI) statistics 2013-2017 dataset