Tuarascálacha Bliantúla 2019

Roghnaigh bliain

Show more

Meitheamh

Eanáir

  • Príomhthorthaí don bhliain 2019Is éard atá sna figiúirí atá foilsithe sa doiciméad seo ná réamh-phríomhthorthaí Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2019 agus féadfaidh siad a bheith faoi réir leasuithe. Beidh na torthaí deiridh ar fáil i dTuarascáil Bhliantúil 2019 na gCoimisinéirí Ioncaim a fhoilseofar i mí na Bealtaine 2019.Príomhthorthaí don bhliain 2020.