Tuarascálacha Bliantúla 2018

Roghnaigh bliain

Show more

Bealtaine

Eanáir

  • Príomhthorthaí don bhliain 2018Is éard atá sna figiúirí atá foilsithe sa doiciméad seo ná réamh-phríomhthorthaí Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2018 agus féadfaidh siad a bheith faoi réir leasuithe. Beidh na torthaí deiridh ar fáil i dTuarascáil Bhliantúil 2018 na gCoimisinéirí Ioncaim a fhoilseofar i mí na Bealtaine 2019.