Airgead tirim, toitíní agus madraí gafa ag na Coimisinéirí Ioncaim le linn oibríochtaí ar fud na tíre

Inniu (06/11/2019) ag Cúirt Dúiche na hInse, bhronn an Breitheamh Patrick Durkin Ordú Coinneála Airgid trí mhí le hoifigigh na gCoimisinéirí Ioncaim. Lean sé seo an ghabháil €27,000 inné (05/11/2019) a rinne oifigigh de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim a bhí mar thoradh ar ghnáthphróifiliú, nuair a chuardaigh siad cuardach ar bhagáiste a bhí seiceáilte isteach ag Éireannach ban sna 30í a bhí ag eitilt ó Aerfort na Sionainne chuig Málaga na Spáinne. Mar thoradh ar an gcuardach, fuarthas dhá phacáiste d’airgead tirim ceilte i mbronntanas Nollag.

Mar chuid d’oibríocht eile inné (05/11/2019), mar thoradh ar ghnáthphróifíliú, ghabh oifigigh de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim timpeall 39,000 toitíní neamhstampáilte nuair a rinne siad stopadh agus cuardach ar bhagáiste a bhí seiceáilte isteach ag paisinéir a tháinig isteach go hAerfort Bhaile Átha Cliath ó Abuja na Nigéire. Tá luach measta miondíola níos mó ná €24,900 ar na toitíní den bhranda ‘Benson & Hedges’ agus is ionann é agus caillteanas poitéinsil tuairim is €16,600 don Státchiste.

Ceistíodh Nigéireach ban sna 40aidí maidir leis an gabháil. Tá imscrúduithe ar bun.

Le linn gnáthoibríocht eile inné (05/11/2019), ghabh oifigigh de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim dhá mhadra nuair a rinne siad fear agus bean a bhí ag taisteal chuig an Ríocht Aontaithe a stopadh agus a chuardach. Ní raibh pas peata ag na madra a aimsíodh i mbúit an chairr, de réir mar a iarrtar faoin Acht um Shláinte agus Leas Ainmhithe 2013. Rinneadh na madraí, a mheastar gur madraí Sí-Abhabha iad, a aistriú agus a chur faoi chúram an DSPCA, atá i mbun imscrúdú leantach faoi láthair. Déanann na Coimisinéirí Ioncaim comhoibriú dlúth leis an DSPCA agus le comhlachtaí eile chun dul i ngleic leis an trádáil neamhdhleathacha madraí.

Tá na gabhálacha seo mar chuid d’oibríochtaí leanúnacha na gCoimisinéirí Ioncaim a dhíríonn ar smuigleáil agus ar an scáthgheilleagar. Má tá aon eolas ag gnóthaí nó ag an bpobal maidir le smuigleáil, féadann siad teagmháil a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim faoi rún ar an Uimhir Shaorghlao 1800 295 295.

Críoch: 06/11/2019