Taighde agus staitisticí

Soláthraíonn na Coimisinéirí Ioncaim faisnéis staitistiúil chuimsitheach ar chánacha agus ar dhleachtanna a bhfuil freagracht ag Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim astu. Tá na Coimisinéirí Ioncaim tiomanta tacaíocht a thabhairt do thionscnamh Sonraí Oscailte an Rialtais agus faisnéis a chur ar fáil i bhformáidí oscailte agus inléite ag meaisín, cibé áit is féidir.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar Staitisticí ar ioncam, cáin agus dleachtanna.

Chomh maith leis sin, tá roinnt tuarascálacha taighde agus torthaí suirbhéanna le fáil sa rannán Taighde den suíomh idirlín.