Polasaí cosanta sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim

Oifigeach Cosanta Sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim

Má tá aon fhiosruithe agat maidir le Cosaint Sonraí sna Coimisinéirí Ioncaim, déan teagmháil linn leis na sonraí teagmhála thíos:

Ríomhphost

dataprotection@revenue.ie.

Seoladh poist

William Fadden
Bunurlár
Bloc na Croise
Caisleán Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 2.
D02 F342

Tabhair do d'aire

Is é William Fadden an tOifigeach Cosanta Sonraí ainmnithe in Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim.

Ar aghaidh: Rúndacht ar shuíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim