Saoráil Faisnéise - Eolas tábhachtach faoi COVID-19

Mar gheall ar an bhfócas treisithe ar chosc a chur ar leathadh an choróinvíris COVID-19, mar a d’fhógair an Rialtas ar an 12 Márta 2020, d’fhéadfadh sé seo tionchar a imirt ar ár seirbhís Saorála Faisnéise mar gheall ar dhúnadh oifigí, laghdú ar líon na mball foirne, agus an gá le tosaíocht a thabhairt d’fheidhmeanna criticiúla.

Le go mbeidh muid in ann déileáil le d’iarratais nó d’fhiosruithe, déan teagmháil linn tríd an ríomhphost ar foi@revenue.ie