Scéim foilseacháin (alt 8)

Tá dualgas ar na Coimisinéirí Ioncaim scéim faisnéise a ullmhú agus a fhoilsiú ar bhonn gnáthrialta taobh amuigh de réimse na Saorála Faisnéise. Tá an t-eolas ann chun cabhrú le baill den phobal tuiscint níos fearr a fháil ar an gcomhlacht agus a fheidhmeanna.