Achoimre ar iarratais Saorála Faisnéise ar thaifid neamhphearsanta

Foilsíonn na Coimisinéirí Ioncaim achoimre bhliantúil de na hiarratais Saorála Faisnéise ar thaifid neamhphearsanta a fhaigheann sé. Tá sonraí ann freisin i dtaobh cibé acu ar scaoileadh nó ar aistarraingíodh na taifid.