Achoimre ar iarratais Saorála Faisnéise ar fhaisnéis neamhphearsanta

Foilsíonn na Coimisinéirí Ioncaim eolas achoimrithe de na hiarratais Saorála Faisnéise ar fhaisnéis neamhphearsanta a fhaigheann sé. Tá sonraí ann freisin i dtaobh cibé acu ar scaoileadh nó ar aistarraingíodh na taifid.